Опонування та рецензування докторських, кандидатських дисертацій

Опонент: Офіційний опонент на прилюдному захисті дисертації Чобітька М.Г. на тему “Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів”, представлену на здобуття наукового…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Інноваційні пропозиції, інноваційно спрямовані проекти

Інформаційне динамічне середовище для сталого розвитку науково-навчального процесу університетської освіти. У проекті заплановано визначити головні теоретичні аспекти формування моделей електронних форм навчання та…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Міжнародні програми та проекти зі студентами

Участь у міжнародних програмах, проектах 1. Експертиза міжнародного проекту EmeReCu за програмою Tempus—Tacis. Дослідження служать науковому забезпеченню циклу TEMPUS – програм за грантовою…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Членство у Спеціалізованих радах, керівництво та членство в редакційних колегіях наукових видань

Членство у Спеціалізованих радах Керівництво та членство в редакційних колегіях наукових видань Заступник голови редакційно-видавничої ради МДГУ ім. Петра Могили. Заступник головного редактора…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Керівництво науковими структурами, науковими школами, теми наукових досліджень

ІНСТИТУТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Рік заснування – 2007 р. Статус. Регіональний центр екологічної освіти по забезпеченню сталого розвитку при МДГУ імені Петра Могили (надалі…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Винаходи

Авторські свідоцтва: Державний комітет СРСР з питань винаходів та відкриттів, авторське свідоцтво № 1300512 на винахід „Пристрій для моделювання електричних ланцюгів. Державний комітет СРСР…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Коло наукових інтересів

Методи та алгоритми формування моделей динамічних систем зі змінною структурою. Проблеми сталого розвитку університетської системи освіти: академічні свободи, університетська автономія та освіта для…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Керівництво аспірантами та здобувачами

У процесі навчання № ПІБ Статус Тема Спеціальність Рік вступу / рік захисту 1 Малюченко Ірина Олександрівна. Аспірантка Інноваційні педагогічні технології для екологізації…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>