Освіта та професійне зростання

Вища. У 1973 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова. Спеціальність за дипломом „Електроустаткування суден”. З 1973 року працює над вирішенням…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Експертна перевірка

Експертна перевірка у 2007 р. 2008 р. Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка із ліцензування спеціальностей: 6.010104 “Професійне навчання. Інженерна та комп’ютерна…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Навчальні дисципліни

Методичне забезпечення навчального процесу по дисциплінах: Моделювання систем: Навчальний посібник – 3 видання з грифом МОН України. Комплексні контрольні завдання – 28 варіантів….

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Опонування та рецензування докторських, кандидатських дисертацій

Опонент: Офіційний опонент на прилюдному захисті дисертації Чобітька М.Г. на тему “Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів”, представлену на здобуття наукового…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Інноваційні пропозиції, інноваційно спрямовані проекти

Інформаційне динамічне середовище для сталого розвитку науково-навчального процесу університетської освіти. У проекті заплановано визначити головні теоретичні аспекти формування моделей електронних форм навчання та…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>

Міжнародні програми та проекти зі студентами

Участь у міжнародних програмах, проектах 1. Експертиза міжнародного проекту EmeReCu за програмою Tempus—Tacis. Дослідження служать науковому забезпеченню циклу TEMPUS – програм за грантовою…

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ>>