Монографії

 1. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – 460 с.
 2. Мещанінов О.П. Технологія формування навчальних планів вищого закладу освіти // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є. Сігаєва, Я.В. Цехмістер та ін.; За редакцією С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – C. 384-418.

Навчальні та методичні посібники

 1. Мещанінов О.П. Моделювання систем. Групова динаміка: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 92 с.
 2. Мещанінов О.П. Моделювання систем. Групова динаміка : навчальний посібник. – Миколаїв, 2009. – 88 c.
 3. Мещанінов О.П. Методики оцінки сталого розвитку університетської освіти: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 96 с.
 4. Мещанінов О.П. Моделювання систем. Концептуальні моделі та стратегії: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 192 с.
 5. Мещанінов О.П. Моделювання розвитку систем: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 228 с.
 6. Мещанінов О.П. Моделювання систем: Навчальний посібник. – Миколаїв: Видавництво МФ НаУКМА, 2001. – 268 с.
 7. Краснов В.В., Мещанинов П.А., Мещанинов А.П. Основы теории и расчета судовых электроэнергетических систем: учеб. пособие для вузов. – Л.: Судостроение, 1989. – 328 с.
 8. Мещанинов А.П., Краснов В.В. Математические модели функционирования судовых систем: уч. пособие. – Николаев: НКИ, 1981. – 57 с.
 9. Мещанинов А.П., Блинцов В.С., Галь А.Ф и др. Сборник алгоритмов и программ. Часть ІІ : уч. пособие / Под общ. ред. В.В. Краснова. – Николаев: НКИ, 1978. – 102 с.
 10. Мещанинов А.П., Качков В.В., Очеретин В.А. Проектирование судовых электроэнергетических систем: уч. пособие. – Николаев: НКИ, 1976. – 76 с.
 11. Мещанинов А.П., Краснов В.В., Блинцов В.С., Марков А.Э. Применение вычислительной техники в проектировании электрооборудования судов. Часть I : уч. пособие. – Николаев: НКИ, 1975. – 116 с.

Словники

 1. Мещанінов О.П., Грабчак Г.М., Дудар А.Ю., Лупиніс Т.Б., Неміровський В.В. Терміни модульного об’єктно-орієнтованого середовища для навчання: Словник. – Випуск 2. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – 48 с.
 2. Мещанінов О.П., Грабчак Г.М., Дудар А.Ю., Неміровський В.В. Терміни модульного об’єктно-орієнтованого середовища для навчання: Словник. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – 43 с.

Методичні рекомендації та навчально-методичні матеріали

 1. Мещанінов О.П. Оцінка сталого розвитку університетської системи освіти в умовах ресурсних обмежень регіонів України: Методичні рекомендації. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Вип. 21. – 64 с.
 2. Мещанинов А.П., Краснов В.В., Гнездилова Т.В. Математические модели функционирования судовых электроэнергетических систем: метод. указания к лабораторным работам. – Николаев: НКИ, 1983. – 60 с.

Авторські свідоцтва

 1. Державний комітет СРСР з питань винаходів та відкриттів, авторське свідоцтво № 1310858 на винахід «Пристрій для моделювання вентильних перетворювачів».
 2. Державний комітет СРСР з питань винаходів та відкриттів, авторське свідоцтво № 1300512 на винахід «Пристрій для моделювання електричних ланцюгів».
 3. Авторское свидетельство № 1149184 «Устройство для моделирования синхронных машин» / Мещанинов А.П., Ромакин В.В., Касьянов Ю.И., Александровский С.Ю., Крончауз Ю.М. – Бюл. № 13, 1985.
 4. Авторское свидетельство № 1091190 «Устройство для моделирования тиристора» / Мещанинов А.П., Александровский С.Ю., Верещаго Е.Н. – Бюл. № 17, 1984.
 5. Авторское свидетельство № 1024945 «Устройство для моделирования трехфазового мостового вентильного преобразователя» / Мещанинов А.П., Александровский С.Ю. – Бюл. № 23, 1983.
 6. Авторское свидетельство № 555499 «Устройство для автоматического регулирования напряжения на шинах автономной электрэнергетической установки» / Мещанинов А.П., Верещаго Е.Н., Качков В.В. – Бюл. № 15, 1977.

Додаткові наукові публікації

 1. Проекти Хартії Університетів України та Рамок пріоритетних дій. Матеріали порівняльного аналізу: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 68 с. Редакційна колегія: Л.П. Клименко, С.М. Квіт, О.П. Мещанінов, Н.В. Коваль, В.В. Ромакін, С.М. Копчак, Ю.Ю. Верланов.
 2. Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 288 с. Редакціна колегія: Л.П. Клименко, О.П. Мещанінов, Н.В. Коваль, Ю.Ю. Верланов.
 3. International Conference Olbian Forum – 2009. «Strategies of Ukraine in Geopolitical Spase: the Olbian Declaration «Academic freedom, university autonomy and education»: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 36 с. Редакціна колегія: Л.П. Клименко, С.М. Квіт, О.П. Мещанінов, Н.В. Коваль, В.В. Ромакін, С.М. Копчак, Ю.Ю. Верланов.
 4. Проект Статуту та інформаційні матеріали до заснування всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації “Асоціація Університетів України”: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 120 с. Редакціна колегія: Л.П. Клименко, С.М. Квіт, О.П. Мещанінов, Н.В. Коваль, В.В. Ромакін, С.М. Копчак, Ю.Ю. Верланов, Х.А. Машура.
 5. Проекти Ольвійської Декларації Університетів, Рамок пріоритетних дій та Статуту Асоціації Університетів України: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 40 с. Редакціна колегія: Л.П. Клименко, С.М. Квіт, О.П. Мещанінов, Н.В. Коваль, В.В. Ромакін, С.М. Копчак, Ю.Ю. Верланов, Х.А. Машура.
 6. Матеріали наукової дискусії за проектами Хартії Університетів України та Рамок пріоритетних дій: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 80 с. . Редакціна колегія: Л.П. Клименко, С.М. Квіт, О.П. Мещанінов, Н.В. Коваль, В.В. Ромакін, С.М. Копчак, Ю.Ю. Верланов.
 7. Хартія Університетів України, Ольвійська Декларація Університетів, Рамки пріоритетних дій та Статут Асоціації Університетів України: Наукове видання. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 1. – 44 с. (Серія «Ольвійський форум: стратегії України в геополітичному просторі»).

Статті і видання, які включені до переліку ВАК України

 1. Мещанінов О. П. Динамічна якість університетської системи освіти в умовах глобальних змін // Наукові праці: Науково-методичний журнал. –Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. Т. 293. Вип. 281., – 2017. – С. 7-16.
 2. Мещанінов О.П. ІННОВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЄДНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАВЧАННЯ. // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної єліти : зб. наук. праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського Вип. 46 (50). – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – С. 311-322.
 3. Мещанінов О.П. Єдність дистанційних форм навчання і наукових досліджень: розширення можливостей сучасної університетської системи освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 270. Вип. 258. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2016. – С. 7-14.
 4. Мещанінов О.П. Критеріальні ознаки якості університетської системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 42 (46). – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 327-336.
 5. Мещанінов О.П. Еволюція моделі розвитку університетської системи освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 246. Вип. 234. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2014. – С. 7-14.
 6. Мещанінов О.П. Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків: НТУ «ХПІ». 2013. – № 3. – С. 60-69.
 7. Мещанінов О.П., Коваль Н.В. Концепція сталого розвитку університетської освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 199. Вип. 187. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2012. – С. 28-34.
 8. Мещанінов О.П. Сталий розвиток університетської освіти: баланс між глобальними та регіональними викликами // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 188. Вип. 176. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2012. – С. 5-10.
 9. Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Андрєєв В.І., Щесюк О.В., Щесюк Л. В. Досвід використання енергії сонця для гарячого водопостачання в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 203, Вип. 191. Техногенна безпека. – 2012. – С. 10-16.
 10. Мещанінов О.П. Основні принципи розбудови успішної університетської освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 153. Вип. 141. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2011. – С. 35-38.
 11. Мещанінов О.П. Університетська автономія для сталого розвитку Чорноморського регіону // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 136. Вип. 123. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2010. – С. 5-8.
 12. Кубов В.І., Мещанінов О.П. Досвід використання WEB-камери для мікроскопічних досліджень // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 111, Вип. 98. Техногенна безпека. – 2009. – С. 147-157.
 13. Мещанінов О.П. Пріоритети професійної освіти в університетах ХХІ століття // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 86. Вип. 73. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. – 2008. – С. 6‑12.
 14. Бублік В.В., Гороховський С.С., Мещанінов О.П., Генсген К. IT-освіта для викладачів мережі Києво-Могилянських колегіумів // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 86. Вип. 73. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. –2008. – С. 102-107.
 15. Мещанінов О.П. Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 84, Вип. 71. Соціологія. – 2008. – С. 103-108.
 16. Мещанінов О.П. Модель процесу розвитку університетської освіти: графічна форма // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 75. Вип. 62. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. – 2008. – С. 27-35.
 17. Мещанінов О.П. Теоретико-методологічні основи моделювання університетської системи освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 71. Вип. 58. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 54-60.
 18. Мещанінов О. П. Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти // Наукові записки НаУКМА. Сер. Пед., психол. науки та соц. робота. – 2007. – Т. 71. – С. 8-15.
 19. Мещанінов О.П. Основні ознаки та проблеми розвитку університетської освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 46. Вип. 33. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 7-12.
 20. Мещанінов О.П. Суперечності розвитку університетської системи освіти: глобальний аспект // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 50. Вип. 37. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 59-68.
 21. Мещанінов О.П. Синергія і обмеження нерівності економічного зростання та соціального розвитку університету і регіону // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 51. Вип. 38. Економічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 58-64.
 22. Мещанінов О.П. Концептуальна модель оцінки якості університетської системи освіти // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2006. – №1. – C. 63-74.
 23. Мещанінов О.П. Теоретичні засади моделювання педагогічних систем // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. – Вип. 12. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2006. – С. 32-40.
 24. Мещанінов О.П. Методологія оцінки розвитку університетської освіти // Нові технології навчання. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2005. – С. 85-92. (Спецвипуск).
 25. Мещанінов О.П. Якість та розвиток університетської освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 42. Вип. 29. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – С. 86-93.
 26. Мещанінов О.П. Критерії розвитку університетської освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 36. Вип. 23. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – С. 13-24.
 27. Мещанінов О.П. Концепція сталого розвитку університетської системи освіти // Наукові записки. Т. 33. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – Київ: Видавничий дім „КМ Академія”, 2004. – С. 16-22.
 28. Мещанінов О.П. Науковий супровід розвитку регіональної системи університетської освіти // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Вип. 5. – Миколаїв: МДУ, 2003. – C. 67-73.
 29. Мещанінов О.П. Філософські аспекти розвитку університетської освіти // Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи: Збірник наукових праць / За редакцією І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. – Київ, 2003. – С. 76-85.
 30. Мещанінов О.П. Університет у системі неперервної професійної освіти // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2003. – № 4. – С. 49-55.
 31. Мещанінов О.П. Університет у контексті сталого розвитку людства // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 28. Вип. 15. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 33-40.
 32. Мещанінов О. Моделі університетської системи освіти: сьогодення та майбуття // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2002. – Вип. 1. – C. 18-31.
 33. Мещанінов О.П. Сталий розвиток університетської системи освіти // Теорія і практика управління соціальними системами. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – № 3. – C. 46-57.
 34. Мещанінов О. Моделі університетської освіти в контексті сучасних суспільних перетворень // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2002. – Вип. 3. – C. 35-44.
 35. Мещанінов О.П. Духовність професіонала в контексті концепції сталого розвитку особистості // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип. 7. Том 20. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2002. – C. 15-22.
 36. Мещанінов О.П. Наукове забезпечення розвитку системи університетської освіти: проблеми та напрями дослідження // Освітні аспекти мистецтвознавства та професійної педагогічної діяльності: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Київ: Вид-во “Науковий світ”, 2002. – С. 197-208.
 37. Мещанінов О.П. Проблеми та перспективи взаємодії центрального та регіонального університетів комплексу “Києво-Могилянська академія” // Наукові записки. Спеціальний випуск: У 2 ч. – Ч. I. – Київ: НаУКМА, Видавничий дім “КМ Академія”, 2002. – C. 217-222.
 38. Мещанінов О.П. Моделі розвитку університетської освіти в Україні // Науково-пізнавальна діяльність учасників освітнього процесу навчальних закладів різних рівнів акредитації: Збірник наукових праць // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Київ: Вид-во “Науковий світ”, 2002. – C. 121‑135.
 39. Мещанінов О.П. Система університетської освіти в контексті концепції сталого розвитку людства // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 24. Вип. 11. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. – C. 28-35.
 40. Мещанінов О. Чинники реформування регіональної системи вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2001. – Вип. 1. – C. 55-61.
 41. Мещанінов О. Моделі вищої освіти: пошуки і проблеми // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2001. – Вип. 2. – C. 42-53.
 42. Мещанінов О.П. Інформаційні технології організації навчального процесу // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 2001. – № 1 (10). – C. 207-215.
 43. Мещанінов О.П. Проблеми розвитку університетської системи освіти: регіональний аспект // Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – Т. 13. Педагогіка. – C. 32-40.
 44. Мещанінов О.П. Вплив процесів глобалізації на розвиток системи освіти // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 1. Педагогіка. – 2001. – C. 123-131.
 45. Мещанінов О.П. Розвиток особистості у системі неперервної професійної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / За редакцією І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. – Ч. 1. – К., 2001. – C. 295-299.
 46. Мещанінов О.П. Інтегрований процес формування особистості молодих вчених в Києво-Могилянській академії // Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – Т. 7. Педагогіка. – C. 28-33.
 47. Мещанінов О.П. Шляхи забезпечення сталого розвитку університетської освіти // Наука і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 1999. – Вип. 2. Ч. 4. Педагогічні науки. – C. 57-64.
 48. Мещанінов О.П. Проблеми створення та сталого розвитку Миколаївського навчального національно-культурного комплексу // Наукові праці: Збірник. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 1999. – Т. 4. Педагогіка. – C. 73-76.
 49. Мещанинов А.П., Кузенков В.Г., Ромакин В.В. Математическая модель системы широтно-импульсного управления тиристорным преобразователем вентильного синхронного возбудителя // Электрооборудование судов: Сб. науч. тр. – Николаев, 1985.
 50. Мещанинов А.П., Кузенков В.Г. Математическая модель вентильного синхронного возбудителя для исследования нормальных и аварийных режимов работы // Судовое энергомашиностроение: Сб. науч. тр. – Николаев, 1985.
 51. Мещанинов А.П., Гнездилова Т.В. Математическое описание судовых электроэнергетических систем с переменной топологической структурой для автоматизированной системы проектирования // Кибернетика на морском транспорте. – Вып. 19. – Киев: Техника, 1982.
 52. Мещанинов А.П., Александровский С.Ю. Разработка модели гребной электрической установки переменно-постоянного тока плавучей буровой платформы для анализа процессов на АВМ // Кибернетика на морском транспорте. – Вып. 10. – Киев: Техника, 1981.
 53. Мещанинов А.П., Краснов В.В. Алгоритм управления структурой судовой электроэнергетической системы // Кибернетика на морском транспорте. – Вып. 8. – Киев: Техника, 1979.
 54. Мещанинов А.П. Математические модели коммутационных элементов и систем управления вентильными преобразователями // Сб. «Труды НКИ». – № 139. – Николаев, 1978.
 55. Мещанинов А.П., Верещаго Е.Н., Ковалев О.А., Шамрай В.Е. Система автоматического регулирования возбуждения бесщеточного синхронного двигателя с вращающимся тиристорным преобразователем, управляемым потоку ротора // Сб. «Труды НКИ». – № 127. – Николаев, 1977.
 56. Мещанинов А.П. Методы и алгоритмы машинного анализа бесконтактных систем возбуждения СМ в АЭС на ЦВМ // Сб. «Труды НКИ». – № 115. – Николаев, 1976.
 57. Мещанинов А.П., Краснов В.В. Метод формирования и обобщенное матрично-топологическое описание бесконтактных систем возбуждения СМ для исследования переходных процессов в АЭС на ЭЦВМ // Сб. «Труды НКИ». – № 115. – Николаев, 1976.
 58. Мещанинов А.П., Краснов В.В. гибридные уравнения синхронной машины для расчета на ЭЦВМ переходных процессов в судовых электроэнергетических системах // Сб. «Судостроение». – № 24. – 1975.
 59. Мещанинов А.П., Краснов В.В., Мещанинов П.А., Зельцерман Ю.А., Шамрай В.Е. Автоматизация автономных электроэнергетических установок // Сб. «Труды НКИ». – № 104. – Николаев, 1975.
 60. Мещанинов А.П., Краснов В.В. Организация программного обеспечения исследования электроэнергетических установок // Сб. «Труды НКИ». – № 104. – Николаев, 1975.
 61. Мещанинов А.П., Краснов В.В. Математическая модель для исследования системы «Синхронный генератор-вентильный преобразователь-R L нагрузка // Сб. «Труды НКИ». – № 101. – Николаев, 1975.
 62. Мещанинов А.П., Краснов В.В. Реализация на ЭЦВМ алгоритма формирования топологического описания систем с переменной структурой // Сб. «Труды НКИ». – № 101. – Николаев, 1975.
 63. Мещанинов А.П. Моделирование тиристорной системы регулирования напряжения СГ на АВМ // Сб. «Труды НКИ». – № 87. – Николаев, 1974.
 64. Мещанинов А.П. Гибридные уравнения синхронной машины // Сб. «Труды НКИ». – № 87. – Николаев, 1974.
 65. Мещанинов А.П., Мещанинов П.А. Определение скорости нарастания напряжения на ОВСГ по статическим характеристикам при формировке возбуждения // Сб. «Труды НКИ». – № 57. – Николаев, 1972.

Статті в інших збірках та журналах

 1. Мещанінов О.П. Університетська автономія для сталого розвитку України // Третьи международные Батышевские научные чтения, посвященные 220-летию города Николаева, 9-11 сентября 2009 года: Сборник научных трудов / Составители: В.А. Радкевич, И.М. Стариков. – Николаев: ООО «Фирма Иллион», 2009. – С. 42-47.
 2. Клименко Л.П., Мещанінов О.П. Синергія університетської системи освіти „Києво-Могилянська академія”. – Той, хто відродив Могилянку / Збірник до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького / Упоряд.: В. Моринець, в. Панченко, Т. Яроменко. – К.: Вид. дім: НаУКМА, 2007. – С. 286-299.
 3. Мещанінов О.П. Методологія оцінювання якості університетської освіти // Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти: Матеріали методологічного семінару АПН України (15 листопада 2006 р., м. Київ).–К., 2007. – С. 250-256.
 4. Мещанінов О.П. Інноваційні педагогічні технології для професійної університетської освіти // Современные достижения в науке и образовании: Сб. трудов международ. науч. конф., 9-17 сентября 2007 г., г. Натания (Израиль). – Хмельницкий: ХНУ, 2007. – С. 8-10.
 5. Мещанінов О.П. Теоретичні засади моделювання педагогічних процесів // Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowe / Pod redakcja Jolanty Wilsz. – Duk: Czestochowa. – Edukacja Techniczna I Informatyczna – 2006. – Tom 1. – С. 197-209.
 6. Мещанінов О.П. Університет і регіон для сталого розвитку території у контексті сучасних проблем // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції “Науковий потенціал вищої школи”. – Миколаїв: КП “Миколаївська обласна друкарня”, 2005. – С. 28-33.
 7. Мещанінов О. Університет у постіндустріальному соціумі // Покликання університету: Зб. наук. пр. / Відп. ред. О. Гомілко. – К.: РІА „ЯНКО”; „ВЕСЕЛКА”, 2005. – С. 100-104.
 8. Мещанінов О.П. Моделі розвитку університетської системи освіти // Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології (до 90-річчя заснування МДУ): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2004. – 274 с.
 9. Мєщанінов О.П. Університет і регіон // Стан, проблеми та перспективи розвитку науки в Миколаївській області: Збірник наукових праць круглого столу до Дня науки. – Миколаїв: ПСІ КСУ, 2004. – С. 31-34.
 10. Мещанінов О.П. Університет як духовно-інтелектуальний простір відродження самосвідомості особистостей // Розвиваюче середовище як особливий духовно-інтелектуальний простір у роботі зі здібною і обдарованою молоддю: Матеріали науково-практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2003 – C. 5-6.
 11. Мещанінов О.П. Нерівномірність розвитку університетської системи освіти // Підвищення ефективності навчально-виховної роботи в сучасній вищій школі: Збірник наукових статей. – Миколаїв: ПСІ КСУ, 2003 – C. 61-68.
 12. Мещанінов О.П. Дидактичні особливості інформатизації технічної освіти // Wychowanie technicznie, IV: PRACE NAUKOWE. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestohowie. – Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestowie, 2003. – C. 119-139.
 13. Мєщанінов О.П. Сталий розвиток регіональної системи університетської освіти // Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених. 30-31 травня 2003. Миколаїв – Очаків: У 2 т. – Т. 1. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 182-186.
 14. Мєщанінов О.П. Університет та регіон у процесі глобалізації та розвитку // Глобалізація як джерело конкуренції, конфліктів та можливостей: Збірник матеріалів V Міжнародної конференції молодих вчених. 30-31 травня 2003. Миколаїв – Очаків: У 2 т. – Т. 2. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 109-119.
 15. Мещанінов О.П. Проблеми та перспективи формування конкурентоспроможної національної еліти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць: У 2 т. / За редакцією Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. – Ч. 1. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – C. 140-146.
 16. Мещанінов О.П. Реалізація рекомендацій Програми дій у регіональній філії провідного вищого навчального закладу: досягнення і проблеми // Третя щорічна національна конференція „Розбудова менеджменту освіти в Україні”. 15-17 листопада 2001. – Київ, 2002. – C. 141-147.
 17. Мещанінов О.П. Формування конкурентоспроможної національної еліти: моделі та проблеми впровадження // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: Збірник наукових праць / За ред. Л.Л. Товажнянського та О.Г. Романовського. – Вип. 3. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. – C. 170-178.
 18. Мещанінов О.П. Формування конкурентоспроможної національної еліти: проблеми та перспективи // Кораблебудування: освіта, наука, виробництво: Матеріали Міжнародної конференції: В 2 т. – Миколаїв: УДМТУ, 2002. – Т. І. – C. 64-66.
 19. Мещанінов О.П. Сталий розвиток університетської освіти: організаційний аспект // Міжнародна наукова конференція: Кримські педагогічні читання. Алушта, 12-17 вересня 2001 / За редакцією д-ра пед. наук проф. С.О. Сисоєвої і проф. О.Г. Романовського. – Харків, 2001. – C. 207-213.
 20. Мещанінов О.П. Сталий розвиток людства та університетської системи освіти // Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Збірник статей до Четвертої всеукраїнської наукової конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. – C. 72-82.
 21. Мещанинов А.П. Проблемы устойчивого развития университетского образования в Украине // Wokol Archeologii Slowiich Funkcjonowania / Pod redakcja Stanislawa Podolinskiego i Marii Lesz-Duk. – Czestochowa, 2001. – С. 687-692.
 22. Мещанінов О.П. Сучасні проблеми сталого розвитку творчої особистості та університетської освіти у регіоні // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Матеріали Міжнародної наукової конференції. 16-17 травня 2000 року / За редакцією С.О. Сисоєвої і О.Г. Романовського. – Харків: ХДПУ, 2000. – C. 295-299.
 23. Мещанінов О.П. Шляхи розвитку університетської освіти в Україні // Міжнародне співробітництво та університетська освіта: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – С. 60-71.
 24. Мещанінов О.П. Розвиток технологій у системі навчання в умовах інформатизації суспільства // Освітні технології у школі та вузі. (До 210-річчя заснування міста Миколаєва): Матеріали наукової конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 1999. – C. 142-148.
 25. Мещанінов О.П. До проблеми створення виваженої концепції комплексного розвитку // Петро-Могила – видатний український просвітитель і релігійний діяч XVII століття. Науково-методичний збірник. – Миколаїв: Вид‑во МФ НаУКМА, 1997. – С. 19-23.
 26. Мєщанінов О.П. До органічного поєднання освітньої та наукової концепції становлення Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” // Миколаївська філія Національного університету “Києво-Могилянська академія”: сьогодення і майбуття: Щорічні Могилянські читання. 17 січня 1998 р. – Миколаїв, 1998. – С. 21-26.
 27. Мещанінов О.П. Сучасні проблеми та перспективи науково-дослідної роботи у Миколаївській філії НаУКМА // Сучасні проблеми вищої освіти: Збірник доповідей до науково-практичної конференції. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1998. – C. 17-19.
 28. Мещанинов А.П., Краснов В.В., Ромакин В.В. Моделирование процессов вентильного синхронного возбудителя для исследования нормальных и аварийных режимов работы // Проблемы преобразовательной техники: Тез. докл. ІІІ Всесоюзной конф. – Т. VI. – Киев: Изд-во ИЭД АН УССР, 1983.
 29. Мещанинов А.П., Краснов В.В., Ромакин В.В. Автоматизация проектирования судовых электроэнергетических систем на этапе научно-исследовательской работы // Автоматизация проектирования и конструирования: Тез. докл. ІІ-го Всесоюзного совещ. – Ч. 2. – М.: Институт проблем управления, 1983.
 30. Мещанинов А.П., Александровский С.Ю. Математическое моделирование как основа исследования перспективных гребных электрических установок плавучих буровых средств // Тезисы доклада на всесоюзном НТК «Основные направления развития судов и плавучих сооружений на ближайшую перспективу». – Л.: Судостроение, 1980.
 31. Мещанинов А.П. Метод формирования и обобщенное матрично-топологическое описание систем возбуждения СМ, содержащих вентильные преобразователи // Сб. «Электронное моделирование». – К.: Наукова думка, 1977.
 32. Мещанинов А.П., Краснов В.В. Математические модели и алгоритмы для оценки качества энергии в автономных электроэнергетических системах // Труды Всесоюзного семинара «Методы и средства повышения качества электрической энергии». – К.: Наукова думка, 1976.
 33. Мещанинов А.П., Краснов В.В., Блинцов В.С. Математическая модель для исследования автономных электроэнергетических систем // Сб. «Повышение эффективности устройств преобразовательной техники». – К.: ИЭД, АН УССР, 1976.
 34. Мещанінов О.П., Клименко Л.П. Миколаївська філія Національного університету „Києво-Могилянська академія”: сьогодення і майбуття. – Миколаїв: Вид‑во МФ НаУКМА, 1998. – 74 с.
 35. Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Курас І.Ф. Багмет М.О. Василь Назарович Каразін – видатний громадський діяч, просвітитель, науков ець: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2005. – 172 с.
 36. Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Тригуб О.П., Андрєєв В.І. Нас єднає історія: від портової ремісничої школи до університету. – Миколаїв, Вид‑во МДГУ, 2002. – с. 559. Електронне видання. http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=18&b=32
 37. Чорноморський державний університет імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 364 с. http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=22&b=11

Довідники

 1. Мещанінов О.П., Іванов М.С., Андреев В.І. Довідник члена спеціалізованої вченої ради: К 38.053.01 Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – 57 с.