1. Мещанінов Олександр Павлович.
 2. Народився 28 січня 1950 року у м. Миколаєві, Миколаївська область, Україна.
 3. Батько — Мещанінов Павло Олександрович, професор Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С.Й. Макарова (теперішня назва — Національний Університет Кораблебудування імені адмірала Макарова), один з авторів побудови систем збудження синхронних машин за принципом фазового компаундірування.
 4. Фах — інженер електрик, рід діяльності – дослідження, організація та управління у вищій освіті, педагогіка, формування нової генерації молоді зорієнтованої на розбудову сучасної країни — України.
 5. Освіта вища. Вчився з 1967 по 1973 рік та у 1973 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова, місто Миколаїв (теперішня назва — Національний Університет Кораблебудування імені адмірала Макарова, місто Миколаїв). Спеціальність за дипломом «Електроустаткування суден» (диплом з відзнакою Ч № 584954).
 6. Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри „Інтелектуальних інформаційних систем” з 2007 року.

Диплом доктора наук ДД № 005027 від 11 травня 2006 року.

Атестат професора 12ПР 004661 від 22.02.07 р.

Тема кандидатської дисертації та спеціальність, рік та місто захисту

Дисертація на тему: «Розробка методу та ефективних алгоритмів для дослідження систем збудження синхронних машин, що містять вентильні перетворювачі».

Спеціальність – 05.13.05 «Елементи і пристрої автоматики і обчислювальної техніки».

Галузь науки, з якої підготовлена дисертація на одержання наукового ступеня – Елементи автоматики та обчислювальної техніки, спеціалізоване програмне забезпечення.

Захист – 01 березня 1977 року у спеціалізованій вченій раді Інституту електродинаміки АН УРСР, м. Київ.

Атестат доцента ДЦ № 096649 від 11.02.1987 р.

Тема докторської дисертація та спеціальність, рік та місто захисту

Дисертація на тему “Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика”.

Спеціальність — 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

Галузь науки, з якої підготовлена дисертація на одержання наукового ступеня – організація та управління у вищій освіті, педагогіка.

Захист – 23 листопада 2005 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

 1. Почесні звання — у 2007 році став володарем титулу «Городянин року» (м. Миколаїв) у номінації «Вища школа».
 2. Академічне звання – не має.
 3. Місце праці: установи, посади, підрозділи.

З 1973 року, після закінчення Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала С.Й. Макарова (теперішня назва — Національний Університет Кораблебудування імені адмірала Макарова, місто Миколаїв), працює стажером дослідником, аспірантом, старшим інженером, асистентом, старшим викладачем, доцентом.

9.1. Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова:

З 1973 року й до 1975 року — стажер дослідник кафедри електроустаткування суден,

З 1975 року й до 1977 року — аспірант кафедри електроустаткування суден,

З 1977 року й до 1978 року — старший інженер науково-дослідної частини,

З 1978 року й до 1980 року — асистент кафедри електроустаткування суден,

З 1980 року й до 1987 року — старший викладач кафедри електроустаткування суден,

З 1987 року й до 1996 року – доцент кафедри електроустаткування суден.

У 1977 році у Інституті електродинаміки АН УРСР, м. Київ захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.13.05 «Елементи і пристрої автоматики і обчислювальної техніки» за темою „Розробка метода та ефективних алгоритмів для дослідження систем збудження синхронних машин, що містять вентильні перетворювачі”.

1982 р. – підвищення кваліфікації на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вузів у Київському політехнічному інституті (КПІ), м. Київ за спеціальністю „Обчислювальна техніка”.

1989/1990 навчальний рік – проводе наукові дослідження, готує аспірантів у Харбінському інженерно-кораблебудівному інституті, провінція Хейлунтзян, м. Харбін, Китай.

9.2. Чорноморський державний університет імені Петра Могили (ЧДУ):

З 1996 року, з часу заснування, й до 2002 року — перший проректор, проректор по науковій роботі Миколаївської філії Національного університету „Києво-Могилянська академія” (МФ НаУКМА).

З 2002 року й до 2004 року – проректор по науковій роботі Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (МДГУ), що обумовлено реорганізацією філії в університет.

З 2004 року й до 2012 року – проректор по науковій роботі Чорноморського державного університету імені Петра Могили (ЧДУ), що обумовлено перейменуванням університету.

З 2007 року — професор кафедри «Інтелектуальних інформаційних систем» Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

З 2012 року й по теперішній час – професор кафедри „Інтелектуальних інформаційних систем” Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

 1. Стисла характеристика діяльності, основні напрями наукових досліджень, розробок, здобутків.

З 1973 року у Миколаївському кораблебудівному інституті імені адмірала С.Й. Макарова (теперішня назва — Національний Університет Кораблебудування імені адмірала Макарова, місто Миколаїв) працює над розв’язання наукової проблеми: „Формування матрично-топологічного опису систем зі змінною структурою”.

З 1973 року по 1996 рік – вчений секретар семінару „Математичні моделі функціонування автоматизованих систем” при Інституті кібернетики АН УРСР, м. Київ (у теперішній час — НАН України).

З 1977 року по 1996 рік – розробляє авторські програми з дисциплін „Системи автоматизованого проектування”, „Системи автоматизації наукових досліджень”, „Математичні моделі функціонування автоматизованих систем”, на цій теоретичній базі читає лекції, створює цикл з більш ніж 37 лабораторних робіт, керує курсовими та дипломними роботами інноваційної тематики та змісту.

З 1978р. по 1989 р. формує наукову школу „Математичне моделювання для дослідження складних динамічних систем” та очолює науковий колектив, що виконує ряд фундаментальних та прикладних наукових досліджень:

 1. Створення елементів теорії математичного опису систем з динамічною структурою.
 2. Створення елементів автоматизованих систем пуску, захисту та регулювання режимів роботи крупних електричних машин.
 3. Розробка та впровадження математичних моделей дослідження електромеханічних систем з імпульсно-циклічним характером навантаження для автономних об’єктів.

Замовниками науково-технічної продукції творчого колективу, що очолює доцент Мещанінов О.П., є:

 1. Всесоюзний науково-дослідний інститут електромашинного будування (ВНДІЕлектроМаш) АН СРСР, м. Ленінград.
 2. Центральне конструкторське бюро крупних електричних машин (ЦКБ КЕМ), м. Ленінград.
 3. Ленінградське виробниче об’єднання „Електросила”, м. Ленінград.
 4. Ленінградський кораблебудівний інститут, м. Ленінград, РФСР.
 5. Вентспілський припортовий завод, м. Вентспілс, Латвійська РСР.
 6. Одеський припортовий завод, м. Одеса, УРСР.

1989 р. – у видавництві „Суднобудування”, м. Ленінград, виходе у співавторстві навчальний посібник „Основи теорії та розрахунків судових електроенергетичних систем: моделювання спеціальних режимів”.

З 1990 р. активно працює над науковою проблемою „Створення теоретичних основ сталого розвитку університетської системи освіти”.

З 1995 року й до 1996 року – заступник голови оргкомітету по утворенню Миколаївської філії Національного університету „Києво-Могилянська академія”, підготував бізнес-план відкриття, проект Постанови Кабінету Міністрів України № 712 від 03.06.1996 р. „Про утворення Миколаївської філії Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

З 2002 року й до 2015 рік – участь у міжнародних програмах, проектах та формування нової генерації молоді:

1) Експертиза міжнародного проекту EmeReCu за програмою Tempus-Tacis.

Дослідження виступає науковим забезпеченням циклу TEMPUS — програм за ґрантовою підтримкою Європейської комісії. Результат проекту eMeReCu — електронний Медіа Ресурсний Центр України (09.2003-08.2006) та InterCollegia — Міжнародні IT — Навчальні Курси для Мережі Колегіумів Київо — Могилянської академії (09.2005-08.2008).

2) Організація участі студентів університету у Європейському конкурсі Join Multimedia, що проводе концерн Siemens. За активною участю О.П. Мещанінова, команда університету тричі (2002, 2003, 2004) перемагала на Європейському конкурсі Мультимедійних презентацій.

2002 – І місце в категорії Long Run (максимальний розмір файлу 100 мегабайтів) у віковій категорії від 16 до 24 років серед 16-ти країн Європи з 870 навчальних закладів команда Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія», тепер Чорноморський державний університет імені Петра Могили (ЧДУ).

Тема мультимедійної презентації: “Кліше чи дійсність: інший погляд на нашу країну”.

2003 – Перший приз у номінації „Теаm Еurоре” („Команда Європи”) дістався об’єднаній команді учнів професійно-технічного училища м. Швабиш-Гмюнд, Німеччина, і студентів Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.

Тема мультимедійної презентації: „Середовище існування – як ми відносимося до природних ресурсів?”

„Презентація „Теаm Еurоре” виділялася своєю фантастичною графікою з використанням спецефектів, таких як віртуальний ландшафт з оглядом у 360°”, – говорить керівник проекту „Join Multimedia 2003” Кріста Мюльбауер (Crista Muhlbauer). – Вдало підібрані тексти свідчать про активну участь у роботі всіх членів команди і про їх щирий інтерес до цієї теми. Крім того, команда використовувала оригінальний мікс із різних мультимедійних засобів, вдало з’єднавши інформативність та інтуїтивно-ігрове дослідження різних природних ресурсів. Особливо вражає карта презентації, яка містить зображення, що змінює, випадає, що вибирає меню у залежності від теми”.

2004 – Найбільша кількість робіт за весь час проведення конкурсу „Join Multimedia” – більше 1400 презентацій з 30 європейських країн, в тому числі 26 робіт з України.

Презентація команди Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили на тему „Рух у дусі епохи – побудова цифрових мостів між культурами” з назвою „Технології та інновації”, що була представлена на європейському конкурсі «Join Multimedia» посіла 2-ге місце у категорії Long Run (21-50 сторінок, максимум 100 MB).

3) Участь та перемога у гранті по міжнародному проекту Inter Collegia в рамках європейського проекту Tempus Tacis в період з 01.09.2005 р. по 31.08.2008 р. разом з Національним університетом „Києво-Могилянська академія” та Національним університетом „Острозька академія” за програмою Joint European Proect “International IT-Training Courses for Kyiv-Mohyla Collegia Network” (Intercollegia), реєстраційний номер JEP-25142-2004 bzw.

Станом на 2015 рік найвищі наукові здобутки

Розв’язано наукову проблему — становлення теоретичних основ сталого розвитку інноваційної університетської системи неперервної випереджаючої професійної освіти в умовах зростання конкуренції на регіональному, національному та міжнародному ринках праці, освітніх та наукових послуг; теоретико-методологічні засади моделювання педагогічних процесів та систем; теоретично обґрунтовано концепцію та моделі розвитку університетської освіти; виявлено й обґрунтовано параметри, індекси, індикатори та критерії оцінки сталого розвитку; комплекс методик оцінки розвитку; експериментальна перевірка теоретичних положень та запропонованих методик.

Коло наукових інтересів

Сталий розвиток університетської системи освіти. Методи та алгоритми формування моделей соціально-економічних та динамічних систем зі змінною структурою.

Девіз чи кредо —Docendo discimus — навчаючи вчимося.

Державні відзнаки, нагороди:

Нагрудний знак „За відмінні успіхи у роботі” у сфері вищої освіти СРСР (Наказ Мінвузу СРСР № 145/47, 1977 року).

Медаль святого Петра Могили № 10 від 16 жовтня 2001 року за рішенням Вченої ради Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

Грамота міського голови міста Миколаїв – 2002 р.

Подяка миколаївської обласної державної адміністрації – 2003 р.

Нагрудний знак „За наукові досягнення” (Наказ МОН України № 917к від 4.09.2007 р.)

Нагрудний знак „За наукові досягнення” (Наказ МОН України № 1083к від 28.09.2007 р.)

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України № 19360 – 31 грудня 2009 р.

 1. Основні опубліковані праці (4-6 назв мовою оригіналу) із зазначенням співавторів, року, місця видання та кількості сторінок.

Монографії та навчальні посібники, статті:

 • Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – 460 с.
 • Краснов В.В., Мещанинов П.А., Мещанинов А.П. Основы теории и расчета судовых электроэнергетических систем: моделирование специальных режимов: учеб. пособие для вузов. – Л.: Судостроение, 1989. – 328 с.
 • Мещанінов О.П. Критеріальні ознаки якості університетської системи освіти // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л.Л. Товажнянського, О.Г. Романовського. – Вип. 42 (46). – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 327-336.
 • Клименко Л.П., Мещанінов О.П. Синергія університетської системи освіти „Києво-Могилянська академія”. – Той, хто відродив Могилянку / Збірник до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького / Упоряд.: В. Моринець, в. Панченко, Т. Яроменко. – К.: Вид. дім: НаУКМА, 2007. – С. 286-299.
 • Мещанінов О.П. Технологія формування навчальних планів вищого закладу освіти // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І. Кульчицька, Л.Є. Сігаєва, Я.В. Цехмістер та ін.; За редакцією С.О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – C. 384-418.
 • Мещанінов О.П. Моделювання систем: Навчальний посібник. – Миколаїв: Видавництво МФ НаУКМА, 2001. – 268 с.
 1. Публікації про нього (назвати автора, видання, місце, вказати номер, рік тощо).
 • Гавеля В. С новым доктором, «Могилянка» // Відкритий урок. – 2005. – 29 грудня. – С.5.
 • Игнатчук В. Награда учителю – признание и любовь учеников // Южная правда. -2003. – 25 ноября. — С. 3.
 • Храм освіти на Інгульських схилах. Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»: Ювілейне видання до 10-ї річниці / За ред. Л.П. Клименка. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. — 384 с.http://moodle.chdu.edu.ua/course/view.php?id=135
 • Багмет М.О. Становлення вищої освіти в Україні та на Миколаївщині // Наукові праці; Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могиляньска академія» (МФ НаУКМА) ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2000. — Т. 5.— С. 106–109. — Серія: Історія.
 • Вищі навчальні заклади Миколаївщини на початок 2009/10 навчального року: стат. Бюлетень. — Миколаїв: Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. — 66 с.
 • Нарижний, О.І. Вищі навчальні заклади та професійно-технічні училища Миколаївщини / О.І. Нарижний, І.С. Павлик: довідник. — Миколаїв: Офсет, 1998. — 40 с.
 • ЕСТЬ «ГОРОЖАНЕ ГОДА-2007» // Вечерний Николаев, № 12 (2574) 02 Февраля 2008г.
 • Общегородская программа «Человек года, Горожанин года» (1996-2012), Биобиблиографический справочник. 14-е доп. изд., г. Николаев «Возможности Киммерии» — 2013 г. — 172 с. http://www.familyface.net/people/view.php?208434
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова // http://www.logos.biz.ua/proj/nuk/online/pdf2/294.pdf
 • ВСЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ! // Вечерний Николаев. — 2008. — 1 марта. — С. 3. http://www.pravda.mk.ua/print_preview/42866.html
 • Википедия. Мещанинов Александр Павлович http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1035349
 • Мещанінов О.П., Клименко Л.П. Миколаївська філія Національного університету „Києво-Могилянська академія”: сьогодення і майбуття. – Миколаїв: Вид‑во МФ НаУКМА, 1998. – 74 с.
 • Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Тригуб О.П., Андрєєв В.І. Нас єднає історія: від портової ремісничої школи до університету. – Миколаїв, Вид‑во МДГУ, 2002. – с. 559. Електронне видання. http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=18&b=32
 • Чорноморський державний університет імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — 364 с. http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=22&b=11
 • Александр Павлович Мещанинов. НГГУ им. П. Могилы, проректор по науч ной работе http://archive.is/UcPn4#selection-677.0-681.47
 • Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Petramea — моя твердиня: [ювілейне видання до 20-ї річниці навчального закладу] / За ред. Л.П. Клименка. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. — 504 с.
 • Драгомиров В. Его выпускники получат дипломы бакалавров и магистров // Вечерний Николаев. – 1996. – 10 февраля.
 • Ментель О. Мріє, не зрадь! // Радянське Прибужжя. – 1996. – 16 липня.
 • Ментель О. З днем народження, південна посестра «Могилянки»! // Радянське Прибужжя. – 1996. – 3 вересня.
 • Брюховецький В., Хижняк З. Світильник духовності // Кур’єр ЮНЕСКО. – 1996. – № 12.
 • Ментель О. І відродиться дух… // Радянське Прибужжя. – 1997. – 1 січня.
 • Кремінь Д. Академія – на марш // Радянське Прибужжя. – 1997. – 2 вересня.
 • Вовченко В. В океані рідного народу відкриваємо духовні острови // Южная правда. – 1997. – 2 сентября.
 • Ментель О. Січню у «Могилянці» бути… спекотливим? // Радянське Прибужжя. – 1998. – 8 січня.
 • Ментель О. Коли флейта огортала полотна // Радянське Прибужжя. – 1998. – 20 січня.
 • На именинах у Академии // Родной Причал. – 1998. – 22-28 января.
 • Загородній Т. А ви студентів запитали? // Радянське Прибужжя. – 1998. – 26 лютого.
 • Ментель О. За званням студента Миколаївської «Могилянки» стоїть позиція // Радянське Прибужжя. – 1998. – 26 лютого.
 • Бойченко В. Так работает традиция // Южная правда. – 1999. – 2 марта.
 • Виноградова А. Умников и умниц прибыло // Вечерний Николаев. – 1999. – 4 сентября.
 • Они о нас // Николаев. – 2000.
 • Виноградов А. «Пусть Просвещение волнует век» // Вечерний Николаев. – 2000. – 13 апреля.
 • Києво-Могилянська Академія // Computerworld / Киев. – 2000. – 7 июня.
 • Миколаївська філія НаУКМА – дитя нашої незалежності // Аркасівська вулиця. – 2000. – Листопад. – Ч. 1.
 • Виноградова А. Акселерат, или Пять лет МФ НаУКМА // Вечерний Николаев. – 2001. – 18 января.
 • Кремінь Д. Золота ріка над синім овидом // Рідне Прибужжя. – 2001. – 28 квітня.
 • Креминь Д. Повторение пройденного // Вечерний Николаев. – 2001. – 28 апреля.
 • Ментель О. Нехай сяє Петрове ім’я і його академія // Рідне Прибужжя. – 2001. – 5 липня.
 • Ясина М. Магистром можешь ты не быть, но бакалавром быть обязан // Южная правда. – 2001. – 12 июля.
 • Бойченко В. Академія, де народжуються зірки // Рідне Прибужжя. – 2002. – № 13.
 • Чайковский А. Могилянцы на пьедестале // Николаевские Новости. – 2002. – № 67.
 • Вітаю з перемогою // Новое поколение. – 2002. – № 8.
 • Агеев Ю. Натюрморт, потрет, пейзаж… // Южная правда. – 10 декабря.
 • Ментель О. Найкращий мультимедійний фільм Європи – з Миколаєва // Рідне Прибужжя. – 2002. – № 138.
 • Колесниченко Т. Представили Украину в Европе // Южная Правда. – 2002. – 12 декабря.
 • Ясина М. Университет университету рознь // Южная правда. – 2003 – 25 февраля.
 • Заводских С. Студенты выиграли турнир // Южная правда. – 2003. – 24 апреля.
 • Романюк В. Как помочь юному дарованию // Южная правда. – 2003. – 24 апреля.
 • Даниленко Т. Молодь обговорює реформи // Рідне Прибужжя. – 2003. – 24 квітня.
 • Виноградова А. Факел знаний освещает дорогу в будущее // Вечерний Николаев. – 2004. – 10 января.
 • Кремінь Д. «Могилянка» завойовує Європу // Рідне Прибужжя. – 2004. – 17 січня.
 • Онищенко И. Восемь лет достижений // Вечерний Николаев. – 2004. – 17 января.
 • Савчак Г. Зірки «Слов’янки» засяяли в «Могилянці» // Новое поколение. – 2004. – 21 января.
 • На марафонской дистанции // Новое поколение. – 2004. – 21 января.
 • Ромакін В. Міжнародний авторитет університету // Відкритий урок. – 2004. – 19 березня
 • Цифровой мост между культурами // Южная правда. – 2004. – 28 октября.
 • Христова Н. Посол Германии восхищен студентами «Могилянки» // Вечерний Николаев. – 2004. – 2 декабря.
 • Кремінь Д. МДГУ ім. Петра Могили: зоряне десятиліття // Рідне Прибужжя. – 2006. – 14 січня.
 • Владимирова Л. Десять ступенек вверх // Южная правда. – 2006. – 17 января.
 • Казаков М. Наследие Петра Могилы // Вечерний Николаев. – 2006. – 21 января.
 • Костенко О., Красунька І., Кузнєцов А. Миколаївський державний гуманітарний університет. Перший ювілей // Освіта України. – 2006. – 3 лютого.
 • Вячеслав Брюховецкий: «Власть удерживают мудростью» // Южная правда. – 2006. – 12 февраля.
 • Вагант (спецвипуск). – 2007. – № 4. 44
 • Відкритий урок (спецвипуск). – 2007. – № 20
 • Кремінь Д. Могилянка на Інгулі: сяйво храму науки й освіти // Рідне Прибужжя. – 2008. – 15 січня.
 • Ромакін В. «Й усього світу замало…» // Кліо. – 2005. – № 2.
 • Бабенко О. Vivat, Чорноморський! // Рідне Прибужжя. – 2009. – 20 січня.
 • Козлов С. Черноморский госуниверситет предстал во всей красе // Вечерний Николаев. – 2009. – 20 января.
 • Абрамова Н. У Миколаєві з’явився новий державний класичний університет // Голос України. – 2009. – 27 січня.
 • Абрамова Н. Черноморская «классика» // Наш город. – 2009. – 27 января.
 • Хоменко В. Кращі університети країни підписали Хартію // Голос України. – 2009. – 19 червня.
 • Стартував Ольвійський форум // Відкритий урок. – 2009. – 25 червня.
 • Николаевская «Могилянка»: 15 лет // Вечерний Николаев. – 2011. – 15 января.
 • Юбилей Черноморской «Могилянки» // Новая Николаевская газета. – 2011. – 19 января. 49
 • Большая «Могилянская» семья отметила «круглую дату» // Вечерний Николаев. – 2011. – 20 января.
 • Волошин А. 15-летие «Могилянки» // Южная правда. – 2011. – 20 января.
 • Гаркуша Є.В. Становлення Чорноморського державного університету імені Петра Могили // VIII Миколаївська обласна краєзнавча конференція «Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження». – Миколаїв, 2010. – С. 217-219.
 • Сайт «Науково-дослідна діяльність ЧДУ імені Петра Могили» http://chdu.at.ua/
 1. Особисте фото (якщо електронне – формат tiff, розмір не менше 350 dpi) і його контактні дані.

FotoCHDU meschaninov

 1. Призвіще, ім’я, по батькові особи, за авторством якої можна подати статтю в Енциклопедії.

Коваль Наталія Володимирівна.