Тема кандидатської дисертації та спеціальність, рік та місто захисту

Дисертація на тему: „Розробка методу та ефективних алгоритмів для дослідження систем збудження синхронних машин, що містять вентильні перетворювачі”.

Спеціальність – 05.13.05 Елементи автоматики та пристрої обчислювальної техніки та систем керування.

Галузь науки, з якої підготовлена дисертація на одержання наукового ступеня – Елементи автоматики та обчислювальної техніки , спеціалізоване програмне забезпечення.

Захист – 01 березня 1977 року в спеціалізованій раді Інституту електродинаміки АН УРСР, м. Київ.

Тема докторської дисертації та спеціальність, рік і місто захисту

Дисертація на тему “Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика”.

Спеціальність – 13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти.

Галузь науки, з якої підготовлена дисертація на одержання наукового ступеня – організація та управління у вищій освіті, педагогіка.

Захист – 23 листопада 2005 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.451.01 в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Відомості про вчені звання (доцента, професора)

Доцент кафедри „Електроустаткування суден” з 1983 року.

Професор кафедри „Інтелектуальних інформаційних систем” з 2007 року.