ІНСТИТУТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Рік заснування – 2007 р.

Статус. Регіональний центр екологічної освіти по забезпеченню сталого розвитку при МДГУ імені Петра Могили (надалі – Інститут сталого розвитку) є науковою установою, що діє на громадських засадах та об’єднує фахівців, які зацікавлені у координації і інтенсифікації роботи по продукуванню та розповсюдженню знань для забезпечення сталого розвитку регіону, зокрема Миколаївської області.

Метою діяльності Інституту сталого розвитку є сприяння підвищенню якості рішень, що приймаються і реалізовуються в напрямі сталого розвитку регіону.

Напрямами діяльності Інституту сталого розвитку є:

 • проведення наукових досліджень;

 • методична робота;

 • надання консультативної допомоги;

 • координація діяльності колективів і окремих осіб;

 • робота щодо розповсюдження екологічної освіти та інформації.

Завдання Інституту сталого розвитку:

 • екологічна освіта громадськості з метою кращого розуміння процесів, зв’язаних із навколишнім середовищем, збалансованим розвитком природи та суспільства;

 • заохочення всебічної поінформованості громадськості регіону щодо рішень, які мають вплив на стан навколишнього середовища та збалансований розвиток;

 • надання методичної допомоги вчителям шкіл, вихователям дошкільних установ щодо реалізації принципів екологічної освіти в практичній педагогічній діяльності;

 • розробка та реалізація проектів (конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань, круглих столів тощо), що сприятимуть впровадженню збалансованого розвитку регіону;

 • розробка та реалізація проектів, спрямованих на формування екологічної культури учнівської молоді (навчальних закладів різних рівнів, позашкільних установ);

 • залучення провідних фахівців і широкого загалу освітян до вирішення проблем сталого розвитку регіону;

 • методичне забезпечення заходів з підвищення рівня екологічних знань управлінців, практиків, освітян, молоді тощо;

 • надання допомоги громадянам із захисту їхніх прав щодо правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища;

 • інформування громадськості щодо екологічних проблем;

 • розповсюдження повної, правдивої та найсучаснішої інформації з екологічних питань в інтересах громадськості;

 • забезпечення споживачів належною інформацією про продукцію з метою надання можливості їм робити екологічно обґрунтований вибір;

 • організація громадських слухань з екологічних питань для реалізації можливості громадськості висловлювати свою точку зору, занепокоєння тощо, а державним органам вести належний облік таких інтересів, прагнучи таким чином сприяти підзвітності та прозорості процесу ухвалення рішень у галузі охорони навколишнього середовища.

Теми наукових досліджень

Моделювання системи університетської освіти. Шифр НДР — 0103U004002. Термін виконання роботи: 09.2002-08.2005.

Регіоналізація університетської освіти для сталого розвитку суспільства. Шифр НДР — 0106U004312. Термін виконання роботи: 01.2006-12.2008.

Створення регіональної системи інформаційного динамічного освітньо-наукового середовища для сталого розвитку університетської освіти. Термін виконання роботи: 01.2007-12.2009.