CHDU

Посилання на корисні сайти та сайти партнерів:

  • Асоціація університетів України №1 http://auu.kma.mk.ua/
  • Асоціація університетів України №2 http://auu2.kma.mk.ua/
  • Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова http://www.nuos.edu.ua
  • Миколаївський державний аграрний університет http://www.mdau.mk.ua
  • Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського http://www.mdu.edu.ua
  • Миколаївський філіал Київського національного університету культури і мистецтв http://nfknuki.mk.ua
  • Миколаївський комплекс центр Національного університету «Одеська юридична академія» http://www.onua.edu.ua
  • Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Україна» http://www.mmirl.edu.ua
  • Миколаївська філія Європейського університету http://mikolaiv.e-u.in.ua
  • Південнослов’янський інститут Київського славістичного університету http://www.usi-ksu.mk.ua
  • Миколаївський політехнічний технікум http://mpc.org.ua
  • Миколаївський коледж преси та телебачення http://www.kptv.in.ua
  • Миколаївський коледж бізнесу і права http://mtecc.at.ua
  • Гуманітарна гімназія № 2 http://gymnasiya-2.mk.ua
  • Миколаївська гімназія № 3 http://www.gimn3.edu.mk.ua

Внесок у праці:

(UA)

(ENG)