Опонент:

  1. Офіційний опонент на прилюдному захисті дисертації Чобітька М.Г. на тему “Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів”, представлену на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – терія та методика професійної освіти (16.04.2007 р.).

Відгуки:

  1. Відгук на дисертацію Головченка Г.О. на тему “Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (13.09.2005 р.).
  2. Відгук на автореферат дисертації Мруги М.Р. “Структурно-функціональна модель професійної компетентності майбутнього лікаря як основа діагностування його фахових якостей”, представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика професійної освіти (03.05.2007 р.).
  3. Відгук на автореферат дисертації Резнік С.М. “Формування управлінських умінь та навичок у майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальністі 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2007 р.).
  4. Відгук на автореферат дисертації Коноха А.П. “Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальністі 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2007 р.).
  5. Відгук на дисертаційне дослідження Чобітька М.Г. „Теоретико-методологічні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх учителів”, подане на здобуття наукового  ступеня  доктора  педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2007 р.).
  6. Відгук на автореферат дисертації Дреєрмана М.Г. “Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в Ізраїлі” на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальністі 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.