Методи та алгоритми формування моделей динамічних систем зі змінною структурою.

Проблеми сталого розвитку університетської системи освіти: академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку суспільства.

Ключові слова

Українською мовою: сталий розвиток, нерівномірність розвитку, інноваційні технології, моделювання, глобалізація, регіоналізація, концепція, моделі розвитку, університетська освіта, інформаційне середовище.

Російською мовою: устойчивое развитие, неравномерность развития, иновационные технологии, моделирование, глобализация, регионализация, концепция, модели развития, университетское образование, информационная среда.

Англійською мовою: sustainable develonment, irregularity of development, innovation technologies, modelling, globalization, regionalization, conception, models of development, university education, informative environment.