Снимок
Олександр Павлович Мещанінов    ЧНУ ім. Петра Могили
Праці:
Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія

ОП Мещанінов
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 130-196
72 2005
Методологія оцінювання якості університетської освіти

ОП Мещанінов
Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти: Матеріали …
5 2007
Духовність професіонала в контексті концепції сталого розвитку особистості

ОП Мещанінов
Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип 7, 15-22
4
Моделі університетської освіти в контексті сучасних суспільних перетворень

О Мещанінов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал …
4
Шляхи розвитку університетської освіти в Україні

ОП Мещанінов
Міжнародне співробітництво та університетська освіта: Матеріали Міжнародної …
3 2000
Оцінка сталого розвитку університетської системи освіти в умовах ресурсних обмежень регіонів України: Методичні рекомендації

ОП Мещанінов
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили
2 2005
Концепція сталого розвитку університетської системи освіти

ОП Мещанінов
Наукові записки 33, 16-22
2 2004
До проблеми створення виваженої концепції комплексного розвитку

О Мещанінов
2 1997
Основні ознаки та проблеми розвитку університетсько? освіти

ОП Мещанінов
Наукові праці: Науково-методичний журнал 46, 7-12
2
Моделі університетської системи освіти: сьогодення та майбуття

О Мещанінов
Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал …
2
Досвід використання Web-камери для мікроскопічних досліджень

ВІ Кубов, ОП Мещанінов
Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер …
1 2009
Суперечності розвитку університету як інноваційної системи освіти

ОП Мещанінов
Наукові записки.–Серія: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота …
1 2007
Проблеми та перспективи взаємодії центрального та регіонального університетів комплексу “Києво-Могилянська академія”

ОП Мещанінов
Наукові записки. Спеціальний випуск: У 2, 217-222
1 2002
Інтегрований процес формування особистості молодих вчених в Києво-Могилянській академії

ОП Мещанінов
Наукові праці: Збірник.–Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА 7, 28-33
1 2000
Проблеми створення та сталого розвитку Миколаївського навчального національно-культурного комплексу

ОП Мещанінов
Наукові праці: Збірник.–Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА 4, 73-76
1 1999
Якість та розвиток університетської освіти

ОП Мещанінов
Наукові праці: Науковометодичний журнал 42, 86-93
1
Критерії розвитку університетської освіти

ОП Мещанінов
Наукові праці: Науковометодичний журнал 36, 13-24
1
Еволюція моделі розвитку університетської системи освіти

ОП Мещанінов
Наукові праці. Педагогіка 246 (234)
  2014
Рецензенти

ММ Козяр, ОП Мещанінов
  2013
Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти

ОП Мещанінов
Теорія і практика управління соціальними системами, 60-69
  2013
Сталий розвиток університетської освіти: баланс між глобальними та регіональними викликами

М ОП
Наукові праці 188 (176), 5-10
  2012
Сталий розвиток університетської освіт: баланс між глобальними та регіональними викликами

ОП Мещанінов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
  2012
Концепція сталого розвитку університетської освіти

ОП Мещанінов, НВ Коваль
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
  2012
Досвід використання енергії сонця для гарячого водопостачання в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили

ЛП Клименко, ОП Мещанінов, ВІ Андрєєв, ОВ Щесюк, ЛВ Щесюк
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
  2012
Основні принципи розбудови успішної університетської освіти

ОП Мещанінов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
  2011
Університетська автономія для сталого розвитку Чорноморського регіону

ОП Мещанінов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
  2010
ББК 66.3 (4 Укр) я 43 С 89

МІ Михальченко, ЮА Левенець, АВ Толстоухов, ВП Андрущенко, …
  2009
ББК 66.3 (4 Укр) я 43 С 89

ОВ Бабкіна, ВЛ Гавеля, ЮІ Шаповал, МІ Михальченко, АВ Толстоухов, …
  2009
IT-освіта для викладачів мережі Києво-Могилянських колегіумів

В Бублик, О Мещанінов, К Генсґен, С Гороховський, В Бублик, …
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили
  2008
Соціальна функція інноваційної університетської системи освіти

ОП Мещанінов
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …
  2008
Синергія і обмеження нерівності еко-номічного зростання та соціального розвитку університету і регіону

ОП МЕЩАНІНОВ
 
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

РІ Хмелюк, ОП Мєщанінов, ІЮ Шитова
 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОГ Романовський, ВЮ Биков, ОП Мєщанінов, ВМ Гриньова
 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМ

ОП Мещанінов
 
Мещанінов ОП, Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили

ОП Мещанінов
 
ПРІОРИТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ХХІ СТОЛІТТЯ

ОП Мещанінов
 
Воробйова АІ, Майборода ВА, Майборода ОВ Матеріали математичних турнірів

ОП Мещанінов
 
Педагогічні науки

ВВ Ягупов, ВІ Свистун, ОП Мещанінов, АЯ Боднар, ТО Верещагіна, …
 
РОЗДІЛ 2. ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

ЛП Клименко, ОП Мещанінов, ВІ Андрєєв, ОВ Щесюк, ЛВ Щесюк
 
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ОВ Бершадська, АЯ Боднар, ІВ Бойко, ТО Верещагіна, АМ Гірник, …
 
Бублик ВВ, Гороховський СС, Національний університет “Киево-Могилянська академія”

ОП Мещанінов, К Генс?ен
 
Суперечності розвитку університетської системи освіти: глобальний аспект

ОП Мещанінов
 
Бердиєв БЧ, Долінська ЛВ, Ковальчук ВВ, Манзарук МО Системність та симетрія

ОП Мещанінов, НП Статінова, ВО Сич, НМ Болюбаш
 
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

ОС ЦОКУР, ОП МЕЩАНІНОВ, ЛА ТАРХОВА
 

СПИСОК наукових та науково-методичних праць доктора педагогічних наук, професора Мещанінова Олександра Павловича

ЗВІТ про наукове стажування та підвищення кваліфікації доктора педагогічних наук, професора Мещанінова Олександра Павловича