Основні публікації за останні 5 років

Монографія

  1. Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 460 с. (19,16 авт. арк.).

Навчальні та методичні посібники

  1. Мещанінов О.П. Моделювання систем. Концептуальні моделі та стратегії: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 192 с. (8 авт. арк.).

  2. Мещанінов О.П. Моделювання розвитку систем: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 228 с. (9,5 авт. арк.).

  3. Мещанінов О.П. Методики оцінки сталого розвитку університетської освіти: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – С. 96.

Методичні рекомендації та навчально-методичні матеріали

  1. Мещанінов О.П. Оцінка сталого розвитку університетської системи освіти в умовах ресурсних обмежень регіонів України: Методичні рекомендації. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – Вип. 21. – 64 с. (4,0 авт. арк.).